16.06.2020

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

waarde van cultuur 2020

Brabanders bezoeken veel cultuur! De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in Brabant blijven echter bescheiden vergeleken met andere provincies. We zien een groei in de waarde die Brabanders hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan het welzijn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leefbaarheid van een gebied. Dit en veel meer is te lezen in Waarde van cultuur 2020, de monitor die vandaag – 16 juni – verscheen en die de staat van het Brabantse culturele stelsel tot en met 2019 beschrijft.

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hen handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19, is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere punten ervan. In Waarde van cultuur 2020 beschrijven we op basis van feiten en cijfers de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector tot eind 2019.

Lees meer en download de monitor op de site van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Online vragenuur – 30 juni

Op dinsdag 30 juni organiseren we een online vragenuur met de onderzoekers over de monitor. Van 15:00 tot 16:30 uur beantwoorden de onderzoekers via een live stream vragen over de onderzoeksresultaten. Geïnteresseerden die mee willen praten over het onderzoek dienen zich vooraf te registreren.

Meld je aan voor het online vragenuur