15.06.2018

Waarde van cultuur 2018: een kennisproeftuin

voorkant_thumb

Op maandag 18 juni presenteren Het PON, bkkc, Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants het onderzoeksrapport Waarde van cultuur 2018 tijdens een symposium in de NWE Vorst in Tilburg. De onderzoekspartners brachten bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

drie onderzoekslijnen

De onderzoeksagenda bestaat uit drie onderzoekslijnen die gelijktijdig worden uitgevoerd. De drie lijnen vullen elkaar aan en zorgen daardoor samen voor een compleet beeld van de cultuursector in Brabant.

De onderzoekslijnen zijn:

  • Laag 1: Monitoring Waarde van cultuur: De monitor biedt inzicht in de staat van het Brabantse cultuursysteem.

  • Laag 2: Pilot B5 – Wensbare indicatoren: Hiermee sluiten we aan bij wensen van de gebruikers en geven we input voor de totstandkoming van (een) regioprofiel(en). Door deze laag ontstaat een bredere scope dan met eerder onderzoek mogelijk was.

  • Laag 3: Flexibele laag – trends, jaarlijkse focus, extra verdieping: met deze flexibele onderzoekslaag bekijken de provincie, het PON, Telos en bkkc (ook namens Kunstbalie, Cubiss, Brabant C en Erfgoed Brabant) jaarlijks samen wat er op dat moment binnen de sector speelt. Hiermee maken we extra verdieping – via zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek – mogelijk.

Sinds de start van het project in 2017 stemmen onderzoekspartners (bkkc, Het PON, Telos, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants) cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.