21.06.2016

‘We doen heel veel met relatief weinig mensen’

20160620-Cover_Culturele_Atlas-640x425

Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 geeft voor tweede keer een overzicht van de stand van zaken in de professionele kunsten in Brabant

Vandaag verschijnt de ‘Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016’. Deze Monitor professionele kunsten 2016 biedt feiten en cijfers uit de jaren 2011, 2013 en 2014 met betrekking tot de professionele kunsten in Noord-Brabant en signaleert daarmee trends en ontwikkelingen die in deze periode hebben plaatsgevonden. Belangrijkste bevinding? We moeten zuinig zijn op onze organisaties en instellingen: we doen heel veel met relatief weinig mensen.

waarom dit onderzoek?

‘Debat en besluitvorming over cultuurbeleid, zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau, zijn gebaat bij een goede kennisbasis’, aldus de Raad voor Cultuur in zijn Agenda Cultuur 2017-2020 en verder. Wij denken daar met deze Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 een bijdrage aan te kunnen leveren. Om onderbouwde signalen te kunnen afgeven. Om verkeerde aannames en opvattingen uit de wereld te krijgen. Om de samenhang tussen politiek-bestuurlijke visies en de dagelijkse praktijk te kunnen bewaken. En om het gesprek te kunnen voeren op basis van dezelfde feiten. Daar is onderzoek voor nodig. Niet voor de cijfers an sich, maar om bepaalde onderwerpen goed voor het voetlicht te brengen.

what’s in it for me?

Uitgangspunt is steeds geweest dat niet alleen beleidsmakers en politiek-bestuurders geholpen zijn met de monitor, maar dat vooral ook de culturele instellingen er zelf hun voordeel mee kunnen doen: zowel in de discussie die zij voeren met diverse partners, als voor inzichten in het eigen functioneren. Vanuit De Kunst van Brabant waren betrokken: Eric Japenga van Het Zuidelijk Toneel uit Tilburg, Marilyn Jongenelen van MOTI Breda, en Angelique Spaninks van MU en STRP uit Eindhoven.

het onderzoek

 

onderzoeksagenda

Met de atlas leveren we een bijdrage aan de ambitie van de provincie Noord-Brabant om een basis te leggen voor goede en beschikbare kennis over het Brabantse kunst- en cultuursysteem (‘Werk in Uitvoering. Uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020’). Samen met onder meer PON, Telos en andere ontwikkelorganisaties denken De Kunst van Brabant en bkkc mee over de invulling van die kennisbasis en over meer samenhang in het aanbod van verschillende – nu nog vaak los van elkaar
bestaande – onderzoeken.

gezamenlijke inspanning

De Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 is een uitgave van bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur in samenwerking met De Kunst van Brabant, de vereniging van Brabantse makers en instellingen in de professionele kunsten. Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) is verantwoordelijk voor het onderzoek.

wil je de monitor professionele kunsten 2016 ontvangen?

Vul dan hieronder je gegevens in. Wij sturen je dan meteen in een e-mail de publicatie.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.