Waarde van cultuur: een kennisproeftuin

Nog niet eerder stonden zoveel cijfers over de culturele sector in Brabant bij elkaar. Met het project Waarde van cultuur – dat uniek is in Nederland – bundelen we bestaand en nieuw onderzoek: onder meer De Waarde van cultuur (Telos/PON), De Cultuurpeiling (PON), De Culturele Atlas (bkkc) en De regionale Cultuurindex (Boekmanstichting). Met het onderzoek voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector. Op 16 juni verschijnt de tweede editie, het rapport Waarde van cultuur 2020.

Sinds de start van het project in 2017 stemmen onderzoekspartners (Kunstloc Brabant, Het PON, Telos, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants) cultuuronderzoek nog beter op elkaar af. Verschillende – tot nu toe afzonderlijke – onderzoeken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor voorkomen we dubbel werk en tegenstrijdige resultaten en profiteren we optimaal van de kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.

Drie onderzoekslijnen
De onderzoeksagenda bestaat uit drie onderzoekslijnen die gelijktijdig worden uitgevoerd. De drie lijnen vullen elkaar aan en zorgen daardoor samen voor een compleet beeld van de cultuursector in Brabant.

De onderzoekslijnen zijn:

Laag 1: Monitoring Waarde van cultuur: De monitor biedt inzicht in de staat van het Brabantse cultuursysteem.
Laag 2: Pilot B5 – Wensbare indicatoren: Hiermee sluiten we aan bij wensen van de gebruikers en geven we input voor de totstandkoming van (een) regioprofiel(en). Door deze laag ontstaat een bredere scope dan met eerder onderzoek mogelijk was.
Laag 3: Flexibele laag – trends, jaarlijkse focus, extra verdieping: met deze flexibele onderzoekslaag bekijken de provincie, het PON, Telos en Kunstloc Brabant (ook namens Cubiss, Brabant C en Erfgoed Brabant) jaarlijks samen wat er op dat moment binnen de sector speelt. Hiermee maken we extra verdieping – via zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek – mogelijk.

Aanpak
Het onderzoek Waarde van cultuur wordt uitgevoerd door een werkgroep met leden van PON, Telos, bkkc, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants. De stuurgroep – bestaande uit directeuren van de betrokken partijen, betrokkenen van
de provincie (opdrachtgever) en drie externen uit het culturele veld – leest mee met de bevindingen, geeft feedback en houdt overzicht.

Daarnaast hebben we een zogenaamde ‘fact-check bijeenkomst’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vroegen we stakeholders en experts uit het culturele veld om op onze bevindingen te reageren: herkennen zij deze bevindingen in hun dagelijkse praktijk, kunnen zij de bevindingen verklaren?

Online vragenuur
Op dinsdag 30 juni 2020 organiseert BrabantStad een live-chat waarbij je al je vragen kunt stellen aan de onderzoekers van de Waarde van cultuur. Meld je hier aan voor vragenuur!

Meer weten over dit project?
neem contact op met Gosuin van Heeswijk