Onderzoeksverantwoording

Het onderzoeksrapport Waarde van cultuur is tot stand gekomen door een aantal tot op heden losstaande onderzoeken bij elkaar te brengen. In de onderzoeksverantwoording Waarde van cultuur 2018 beschrijven we per onderzoek de werkwijze van dataverzameling, betrouwbaarheid en validiteit.

Tabellenboek Cultuurpeiling 2017

De Cultuurpeiling gaf input voor het Sociaal Kapitaal in Waarde van cultuur 2018. In dit tabellenboek staan alle tabellen die zijn uitgedraaid voor de analyse:

  • Per indicator een vergelijking tussen de peiling in 2015 en de huidige peiling in 2017
  • Per indicator een uitsplitsing naar leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheid en regio.

In het rapport hebben we de meest opvallende en significante cijfers toegelicht. Dit tabellenboek biedt het complete overzicht met cijfers uit de Cultuurpeiling 2017. De hoofdstuknummers in dit tabellenboek komen overeen met de hoofdstuknummers van het onderzoeksrapport.

Overzicht culturele opleidingen in Brabant

In hoofdstuk twee van Cultureel Kapitaal schrijven we over het aantal culturele opleidingen in Brabant, en over het aantal studenten aan die opleidingen. In deze online bijlage vind je een overzicht van de culturele opleidingen in Brabant die we in het onderzoek meenamen.