20.06.2018

Eerste rapport cultuurmonitor Waarde van cultuur gepresenteerd

Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-2

Daar is ‘ie dan. Voor een warme zaal in theater de NWE Vorst in Tilburg – gevuld met ruim 150 geïnteresseerden – presenteerden Het PON, Telos, de Boekmanstichting, Pyrhulla Research Consultants en Kunstloc Brabant op 18 juni de eerste uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur. Gedeputeerde Henri Swinkels, die namens opdrachtgever provincie Noord-Brabant en BrabantStad het eerste exemplaar in ontvangst nam, legde de bal bij de bestuurders: “Dit rapport bevat veel data, maar uiteindelijk draait het erom: wat doen we hier nu mee? Hoe pakken we hier op door?”

Wat zijn nu de belangrijkste conclusies uit het rapport? Na een welkomstwoord van directeuren Chris van Koppen (Kunstloc Brabant) en Patrick Vermeulen (Het PON) lichtten onderzoekers Jenneke Harings (Kunstloc Brabant) en Rogier Brom (Boekmanstichting) een klein tipje van de sluier op. Wat waren de belangrijkste conclusies binnen cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal, en welke vragen zijn er nog blijven liggen? Welke bevindingen deden de onderzoekers aan de hand van de verkenningen met de B5-gemeenten? Over de belangrijkste conclusies lees je hier.

Dragende gemeenschappen
Het idee achter de tweejaarlijkse monitor Waarde van cultuur is dat het bestuurders en beleidsmakers in de Brabantse cultuursector de informatie in handen geeft op basis waarvan zij hun plannen kunnen maken en bijstellen. Maar een rapport met cijfers is nog geen beleid. Hoe nu verder?

Een denkrichting voor cultuurbeleid werd maandagmiddag ingegeven door keynote-spreker Gerard Rooijakkers (Raad voor Cultuur). “Cultuurbeleid 2.0 is omgevingsbeleid,” meent hij. De stedelijke regio’s spelen hierin volgens hem een centrale rol. “In plaats van één verhaal over Brabant, vertel je unieke verhalen rond de vijf grote steden op zichzelf. Wat zijn de dragende gemeenschappen in Brabant en hoe werken deze? Waar is overlap, wat zijn zwakke plekken en wat is de positie van de steden binnen de regio? Neem Helmond: de focus ligt vooral op Eindhoven, terwijl in het achterland, de Peel, nagenoeg niets gebeurt. Zo gezegd: de voortuin is netjes maar de achtertuin ligt er wat verwilderd bij. Met onderzoek en cijfers krijg je hier inzicht in, vervolgens is het zaak hier ook echt iets mee te doen.” Lees hier het opiniestuk dat Gerard Rooijakkers schreef op basis van zijn keynote-lezing.

Cijfers en verbeelding
Ook gedeputeerde Henri Swinkels benadrukte de noodzaak om nu stappen te zetten. “Onderzoekers hebben een soort onstilbare honger naar data. Dat is goed, maar wij moeten als bestuurders vervolgens wel met de cijfers aan de slag. Ook moeten we de onderzoekers voeden: waar hebben we als bestuurders nog geen antwoord op? Dit moet geen document zijn waarvan we over twee jaar ontdekken dat het onder het stof in de bureaula is beland.” Volgens Swinkels is cultuur betekenisgever voor de samenleving. “Wat voor samenleving moeten we of willen we zijn? Alleen kunst en cultuur kan ons daar volgens mij brengen. De verbeeldingskracht die daarvoor nodig is mogen we niet uit het oog verliezen. En dat is lastig in cijfers uit te drukken.”

Wil je het rapport digitaal inzien? Dat kan via deze link. Het rapport bestellen kan ook. Stuur dan een mail naar meta.vanvugt@kunstlocbrabant.nl. Voor meer informatie kijk je op www.waardevancultuur.nl.

 

Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-2 Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-1 Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-27 Kunstloc_WaardevanCultuur_WilliamvanderVoort-28

Foto’s: William van der Voort (Cloakture Photography)

Bekijk het volledige fotoverslag hier.