08.09.2015

bijeenkomst agenda cultuur 2017-2020

20150903-culturele-atlas-640x425

***Bijeenkomst Agenda Cultuur 2017-2020 op wo 23 september wordt verschoven naar maandag 19 oktober tijdens de DDW. We zijn dan om 20.00u te gast bij MU in Eindhoven. Lees hier meer.

 

Tijdens de bijeenkomst Agenda Cultuur 2017-2020, die bkkc in samenwerking met provincie Noord-Brabant organiseert, spreken we over de totstandkoming van de Culturele atlas. Monitor professionele kunsten 2015. De provincie gaat in de op de voorbereiding van het Kunstenplan 2017-2020.

(let op: in de uitnodiging van 3 september staan de verkeerde tijden vermeld. Op deze pagina staan de juiste tijden!) 

datum | 23 september
voor wie | culturele organisaties en instellingen
duur | 14.30-17.00 uur met afsluitende borrel
locatie | bkkc, spoorlaan 21 i-k, tilburg

context

Begin 2016 brengt bkkc de Monitor Professionele Kunsten 2015 uit. De eerste Monitor verscheen eind 2013. Het doel van de Monitor is om facts & figures te bieden over de professionele kunsten in Brabant en zo een beeld te schetsen van de trends en ontwikkelingen.

De Raad voor Cultuur schreef in zijn Agenda Cultuur 2017-2020 en verder dat ‘debat en besluitvorming over cultuurbeleid, zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau […] gebaat [zijn] bij een goede kennisbasis.’ De Monitor professionele kunsten 2015 biedt aan het culturele veld, aan politiek-bestuurders en aan beleidsmakers, onderbouwing van argumenten die kunnen bijdragen aan de discussie over (toekomstig) cultuurbeleid.

Minister Bussemaker heeft in Ruimte voor cultuur. Uitganspunten cultuurbeleid 2017-2020 aangegeven te willen samenwerken met andere overheden op basis van stedelijke en regionale cultuurplannen. Met de uitkomsten van zowel Cultuur in Noord-Brabant. Een benchmark als de Monitor professionele kunsten 2015 denken we een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van die plannen c.q. aan een gezamenlijke agenda en lobby voor kunst & cultuur in Brabant.

programma 

Samen met provincie Noord-Brabant organiseren we op 23 september een bijeenkomst waarin we verder willen ingaan op het waarom van dit onderzoek, waarin input van organisaties en instellingen vragen op het gebied van verdiepende thema’s en waarbij we enkele praktische vragen meteen zullen beantwoorden. De komende tijd ontvangt een groot deel van de culturele instellingen in BrabantStad de vragenlijst op basis waarvan wij, in samenwerking met onderzoeker Henk Vinken (Cultuurindex NederlandCultuur in Brabant. Een benchmark) en een externe begeleidingsgroep (met leden van de De Kunst van Brabant), de Monitor samenstellen.

Daarnaast gaat de provincie verder in op de voorbereiding van het Kunstenplan 2017-2020, de rol die onderzoek daarbij speelt en de uitwerking van de plannen zoals die er nu liggen.

aanmelden

Je meldt je aan door hier een ticket te reserveren.